Herroepingsrecht

LOGO_1

 

FunFetti

Mient 16C

2903 LC Capelle aan den IJssel

www.funfetti.nl

 

Betreft: ontbinding koop tijdens bedenktijd

 

Plaats:__________________

Datum:___________________

 

Beste FunFetti,

Op d.d._______________ heb ik uw product(en) ontvangen. Hierbij beroep ik mij op het wettelijke recht op bedenktijd van 14 kalenderdagen conform de wet en ontbind ik derhalve de met u gesloten overeenkomst.

Ik stuur retour:

  • ____________________________________________________________________
  • ____________________________________________________________________
  • ____________________________________________________________________
  • ____________________________________________________________________

Reden retour:

  • ____________________________________________________________________
  • ____________________________________________________________________
  • ____________________________________________________________________
  • ____________________________________________________________________

 

Ik stuur de ontvangen product(en) retour overeenkomstig de opgegeven procedure.

Ik verwacht mijn gedane betaling van €_______________ uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief retour op bankrekeningnummer__________________ ten name van_________________ te ________________ .

Ik verzoek u om mij binnen twee weken na de dagtekening van deze brief schriftelijk te bevestigen dat de overenkomst is ontbonden.

 

Met vriendelijke groet,

__________________________________

Handtekening

 

_________________________________

 

Naam: __________________________

Adres: _________________________

________________________________

E-mail: ________________________

Tel.: __________________________